Ekonomi

Kefalet tutarı 500, kaynak limiti 50 milyar liraya çıkarıldı

Kredi garanti kurumları tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı, 250 milyar liradan 500 milyar liraya çıkarıldı.

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, gerçek ve tüzel kişilerin finansmana erişimin imkanlarının kolaylaştırılması ve geliştirilmesini amaçlıyor. Kararla, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ile kredi garanti kurumlarına ortak olan bankalar ve bu bankaların hakim olduğu veya kredi garanti kurumlarına ortak olan 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve yatırıma yönelik finansman sağlanması kaydıyla finansman şirketlerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumları aracılığıyla sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Hazine destekli kredi kefaleti kullananları tanımlayan yararlanıcı başlığında yer alan “KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar ile KOBİ tanımı dışında kalan diğer işletmeleri” ibaresi “Hazine destekli kredi kefaleti kullanan gerçek ve tüzel kişileri” olarak değiştirildi. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası da “kredi veren” olarak tanımlandı.

Karar kapsamında kredi garanti kurumları tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar liradan 500 milyar liraya, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı.

Yatırım kredileri için ana para ödemesiz döneme ilişkin faizlerin tahakkuk ve tahsil edilmesi için öngörülen bir yıllık süre, ihtiyaç duyulması halinde bir ay uzatılacak.

Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve tanımlanan sürelerin aşılması durumunda, kararda tanımlanan azami sürelere en fazla 36 ay ilave edilebilecek.

Bankaya birden fazla yapılandırma yetkisi

Söz konusu kararda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme yetkisi verildi.

Her bir yararlanıcı için kefalet limiti, gerçek kişi yararlanıcılarda azami 100 bin lira, KOBİ tanımına haiz yararlanıcılarda azami 35 milyon lira, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 250 milyon lira olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Kararda yer alan geçici maddeye göre kefalet limitleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için azami 50 milyon lira, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 milyon lira olarak uygulanacak.

Diğer geçici bir maddeye göre ise kredi garanti kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde 31 Aralık’a kadar, kullanıcının vergi dairesine ve SGK’ye vadesi geçmiş borcunun olmaması, varsa bu borcun kefaletle sağlanan krediden, borcun yüzde 20’sini aşmaması şartıyla öncelikli ödenmesi şartı aranmayacak.

Kaynak: AA

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı